Punëtori

Punëtori

Fabrika e re Xinruifeng

IMG_20220322_085317

NDËRTESA XINRUIFENG NR.1

KOMPANIA E TEKNOLOGJISË XINRUIFENG (2)

NDERTESA XINRUIFENG NR.2

KOMPANI TEKNOLOGJIA E TEKNOLOGJISË TË MIRËZUESVE XINRUIFENG PUNËTORI I KOMPANITËS SË FORMIMIT TË UMBËSVE (1)

WORKSHOP XINRUIFENG #1 HADING FORMING

KOMPANI TEKNOLOGJIA E TEKNOLOGJISË TË MIRËZUESVE XINRUIFENG PUNËTORI I KOMPANITËS SË FORMIMIT TË UMBËTAVE (2)

WORKSHOP XINRUIFENG #1 HADING FORMING

KOMPANI E PUNËTORIT TË RROTULLARËS SË FILEVE TË FASTENERIT XINRUIFENG (1)

WORKSHOP XINRUIFENG #1 Rrotullimi i fillit

KOMPANI E PUNËTORIT PËR RROTULLIMIN E FILEVE TË MBAJTJES XINRUIFENG (2)

WORKSHOP XINRUIFENG #1 Rrotullimi i fillit

UMBËTARE E PUNITORIT TË FORMIMIT TË PIKËS SË PIKAVE XINRUIFENG ME VIDA (1)

WORKSHOP XINRUIFENG #1 FORMIMI I PIKËVE

FAMIJA E PUNËTORIT TË TEKNOLOGJISË TË TEKNOLOGJISË TË PIKAVE FORMUARA TË PIKAVE TË MBAJTJES XINRUIFENG (2)

WORKSHOP XINRUIFENG #1 FORMIMI I PIKËVE

FABRIKEN E PUNITORIT TË FORMIMIT TË KOKËS SË KOKAVE TË MBLEDHJES XINRUIFENG (1)

WORKSHOP XINRUIFENG #2 HADING FORMING

FABRIKEN E PUNITORIT FORMUES TË KOKËS SË FORMIMIT TË TEKNOLOGJISË TË KOKËS SË MBAJTJES XINRUIFENG (2)

WORKSHOP XINRUIFENG #2 HADING FORMING

FABRIKEN E PUNERITEVE PER RRETJE TE FILEVE TECHNOLOGJIA E PRODHIT TE VIDAVE MBAJTJES XINRUIFENG (1)

WORKSHOP XINRUIFENG #2 Rrotullimi i fillit

FAMIJA E PUNIMTORIT TË RROTULLARËS SË FILEVE TEKNOLOGJIA E PRODHIT TË VIDËS SË MBAJTJES XINRUIFENG (2)

WORKSHOP XINRUIFENG #2 Rrotullimi i fillit

FABRIKEN E TRAJTIMIT TË NXEHTËSISË FABRIKE SEMINARI I PUNËTORIT (1)

WORKSHOP XINRUIFENG E TRAJTIMIT TË NXEHTËSISË

FABRIKEN E TRAJTIMIT TË NXEHTËSISË FABRIKEN E PUNËTORIT TË TRAJTIMIT TË NXEHTËSISË (2)

WORKSHOP XINRUIFENG E TRAJTIMIT TË NXEHTËSISË