Procesi

Procesi

Procesi i prodhimit të vidave Xinruifeng

PROCESI I PRODHIMIT TË VIDAVE TEKNOLOGJIA E PRODHIMIT TË MIRËZUESVE XINRUIFENG (5)

(1) Vizatim me tela

PROCESI I PRODHIMIT TË VIDAVE TEKNOLOGJIA E PRODHIMIT TË MIRËZUESVE XINRUIFENG (9)

(2) Formimi i kokës

PROCESI I PRODHIMIT TË VIDAVE TEKNOLOGJIA E PRODHIMIT TË MIRËZUESVE XINRUIFENG (1)

(3) Formimi i Pikës

PROCESI I PRODHIMIT TË VIDAVE TEKNOLOGJIA E PRODHIMIT TË MIRËZUESVE XINRUIFENG (7)

(4) Rrotullimi i fillit

PROCESI I PRODHIMIT TË VIDAVE TEKNOLOGJIA E PRODHIMIT TË MIRËZUESVE XINRUIFENG (4)

(5) Trajtimi me nxehtësi

PROCESI I PRODHIMIT TË VIDAVE TEKNOLOGJIA E PRODHIMIT TË MIRËZUESVE XINRUIFENG (3)

(6) Trajtimi sipërfaqësor

PROCESI I PRODHIMIT TË VIDAVE TEKNOLOGJIA E PRODHIMIT TË MIRËZUESVE XINRUIFENG (8)

(7) Paketimi

PROCESI I PRODHIMIT TË VIDAVE TEKNOLOGJIA E PRODHIMIT TË MIRËZUESVE XINRUIFENG (2)

(8) Transporti